Test bls
Basic Life Support

Basic Life Support

BLS (reguliere EHBO) is het niveau van de medische zorg dat wordt geboden aan patiënten met acute onwelwordingen of verwondingen. Doel is om deze direct te behandelen, verergering tegen te gaan of bij ernstige en levensbedreigende situaties de patiënt te stabiliseren en voor te bereiden op professionele vervolgzorg. Onze hulpverleners maken hiervoor gebruik van EHBO-materialen, gezondheidsvoorlichting en een AED.
Al onze hulpverleners zijn tevens getraind in Eerste Hulp Bij Drugs-/drankincidenten. 

BLS+
Basic Life Support +

Basic Life Support +

Voor sommige evenementen met een verhoogd risicoprofiel is het verstandig om BLS-hulpverleners in te zetten die ook zicht hebben op het totale klinische beeld van de patiënt. Hiervoor hebben wij basisartsen en verpleegkundigen met ervaring in spoedeisende hulpverlening. Deze extra deskundigheid maakt het mogelijk om met BLS hulpmiddelen de handelingsvaardigheid te vergroten en/of om specifieke klinische beelden te onderkennen.

Crew 10
Advanced Life Support

Advanced Life Support

ALS is een reeks van medische interventies die verder reikt dan Basic Life Support. Wij werken middels het meest recente Landelijk Ambulance protocol aangevuld met gestandaardiseerde protocollen die aangepast zijn op de evenementenzorg. Onze ALS-gecertificeerde artsen en verpleegkundigen maken hierbij onder meer gebruik van defibrillatoren/patiëntenmonitor, medicatie en medische apparatuur voor luchtweg management.
 ALS biedt dus snellere en adequatere behandeling in medische noodsituaties.

Crew 3
Medisch Team

Medisch Team

Een medisch team is een full service medische dienst en een combinatie van BLS- en ALS-activiteiten. Dit team wordt doorgaans ingezet bij evenementen van 5.000 bezoekers tot 80.000 bezoekers. De deskundigheid van het team zal worden aangepast op de aard en het risicoprofiel van het evenement.

Ambulance
Ambulancezorg

Ambulancezorg

Bij zeer grote evenementen kan het zijn dat in de vergunningsvoorwaarde wordt gesteld dat er een ambulance aanwezig is. MedEvent kan een volledig uitgeruste ambulance met gecertificeerd personeel verzorgen op het evenemententerrein.

Event Autosport
Overige specifieke functies

MedEvent beschikt over medewerkers met een specifieke medische deskundigheid. Wat wij o.a. kunnen bieden zijn: diverse soorten artsen, (medisch) coördinator, centralist, (ambulance-)verpleegkundige, ambulancechauffeur, drugsdeskundigheid, fysiotherapeut, etc..

Event Publiek 2
Logistiek

MedEvent biedt de mogelijkheid om de logistieke voorwaarden voor een eerste hulppost te regelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een tent, afzetting, verwijzing of inrichting van een post.

Materieel 1
Materiaal
Contact

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Net leesbaar? Verander tekst. captcha txt